General Chair:

Pres. Prof. An-Pang Kao

General Co-Chair:

Gwo-Hshiung Tzen

Organizers:

Shu G. Wang
Shu-Heng Chen
Xue-Zhong He
Meng-Jong Goan
Chung-Ming Ou
Tzai-Der Wang
Ryuichi Yamamoto
Website Manager:
Tzai-Der Wang
Sponsors:
Kainan Univ.
National Chengchi Univ.
Information Sciences Journal
Journal of Economic Interaction and Coordination
New Mathematics and Natural Computation Journal
Society for Mathematics of Uncertainty
Society of Computational Intelligence in Economics & Finance